قیمت 25000 تومان

مبانی جامعه شناسی

مؤلف(ها) : بروس کوئن ترجمه غلامعباس توسلی


نوع کتاب کتاب درسی
سال چاپ 1394
قیمت روی جلد 45,000 تومان
قیمت فروش 25,000 تومان
شهر کرمانشاه ، کرمانشاه
منطقه کرمانشاه
توضیحات
شماره تماس فروشنده 09211293882


سایر کتاب های آگهی دهنده:


قواعد فقه بخش مدنی

محقق داماد
1394

30000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 60000 تومان

راهنمای ریاضیات پایه

لیدا فرخو
1392

40000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 75000 تومان

آمار و کاربرد در مدیریت

جمشیدی
1394

25000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 44000 تومان

روان سنجی

حمزه گنجی
1392

20000 تومان
کرمانشاه ، کرمانشاه
قیمت روی جلد: 37000 تومان