قیمت 50000 تومان

مقاومت مصالح

مؤلف(ها) : جانستون، بیر، دی ولف


نوع کتاب کتاب درسی
سال چاپ 1394
قیمت روی جلد 0 تومان
قیمت فروش 50,000 تومان
شهر خراسان رضوی ، مشهد
منطقه میدان پارک - آزادی
توضیحات
شماره تماس فروشنده 09100153325