اصول حسابداری ۱

عبدالکریم مقدم ، علی شفیع زاده
1387

75000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 95000 تومان

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن

محمد حسین پور کاظمی
1386

11000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 19000 تومان

کلیات علم اقتصاد

دکتر پژویان ، دکتر خداداد کاشی ، دکتر موسوی جهرمی
1383

65000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 80000 تومان

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول ویراست دوم

محمد نوفرستی
1394

80000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 90000 تومان

فارسی عمومی

گروه مولفان
1389

40000 تومان
اسلامشهر ، قائمیه
قیمت روی جلد: 90000 تومان

کتاب راه معارف اسلامی 2

معصومه معصومی
1394

25000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 30000 تومان

ریاضی عمومی 1

شهریار فرهمند راد
1394

50000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 70000 تومان

تفسیر موضوعی قران

جمعی از نویسندگان
1392

35000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 45000 تومان

مبانی جامعه شناسی

ترجمه دکتر غلامعلی توسلی
1394

10000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 12000 تومان