کتاب راه معارف اسلامی 2

معصومه معصومی
1394

25000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 30000 تومان

ریاضی عمومی 1

شهریار فرهمند راد
1394

50000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 70000 تومان

تفسیر موضوعی قران

جمعی از نویسندگان
1392

35000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 45000 تومان

مبانی جامعه شناسی

ترجمه دکتر غلامعلی توسلی
1394

10000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 12000 تومان

مبانی انالیز ریاضی

دکتر فیصل حسنی ، دکتر حمید شجاعی ، دکتر علی عبادیان
1394

20000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 20000 تومان

انالیز ریاضی 2

علیرضا مدقالچی
1388

15000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 15000 تومان

مبانی علم اقتصاد

دکتر یگانه موسوی جهرمی
1394

10000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 10000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

دکتر محمد حسن بیژن زاده ، دکتر شهریار فرهمند راد ، دکتر محمدچایچی ، دکتر مهدی سخت خواه ، دکتر خدیجه احمدی املی ، محمدرضا فلکی ، دکتر فرزاد خسرو پور
1389

50000 تومان
تبریز ، 3
قیمت روی جلد: 78000 تومان

تحقیق در عملیات 2

محمد شیوا ، افشین شیوا
1394

14000 تومان
اهر ، 2
قیمت روی جلد: 25000 تومان