تحقیق در عملیات 2

محمد شیوا ، افشین شیوا
1394

14000 تومان
اهر ، 2
قیمت روی جلد: 25000 تومان

اخلاق حرفه ای در مدیدیت با رویکرد اسلامی

دکتر محمد مهدی پرهیزگار ، روح الله حسینی
1394

7000 تومان
اهر ، 2
قیمت روی جلد: 12000 تومان

بانکداری الکترونیکی

دکتر حسین عباسی نژاد ، مینا مهرنوش
1394

8000 تومان
اهر ، 2
قیمت روی جلد: 13000 تومان

احکام تجارت

مصطفوی،داراب کلایی،کاشانی نیا
1394

8000 تومان
اهر ، 2
قیمت روی جلد: 12000 تومان

سیستم های خرید ،انبارداری وتوزیع

دکتر علی اصغرانواری رستمی
1394

4500 تومان
اهر ، 2
قیمت روی جلد: 8500 تومان

تحقیق درعملیات 2

دکتر عادل آذر
1394

13000 تومان
اهر ، 2
قیمت روی جلد: 20000 تومان

روان شناسی صنعتی

نارن دانگ سینگ سال چاپ 96
1394

35000 تومان
اهر ، 2
قیمت روی جلد: 55000 تومان

Manage with English

Sandler ، ساندلر پی.ال
1392

25000 تومان
تبریز ، 1
قیمت روی جلد: 27000 تومان

نقشه کشی صنعتی1

کیوان میرزایی
1393

9000 تومان
تبریز ، حوالی دانشگاه پیام نور تبریز
قیمت روی جلد: 14800 تومان