آزمون های روان شناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان

دکتر علی فتحی آشتیانی
1388

30000 تومان
چالوس ، امامرود
قیمت روی جلد: 45000 تومان

روان شناسی رشد ۱

دکتر علی اکبر شعاری نژاد
1380

15000 تومان
چالوس ، امامرود
قیمت روی جلد: 30000 تومان

روانشناسی رشد نظریه ها پژوهش ها و آزمونها

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
1394

25000 تومان
چالوس ، امامرود
قیمت روی جلد: 35000 تومان

آسیب شناسی روانی جلد اول

دیویسون . نیل و کرینگ
1389

15000 تومان
چالوس ، امامرود
قیمت روی جلد: 30000 تومان

روان شناسی تربیتی اصول و کاربرد آن

جان ای .گلاور راجر اچ. برونینگ
1386

30000 تومان
چالوس ، امامرود
قیمت روی جلد: 50000 تومان

ریاضی عمومی 2 (قسمت اول و دوم)

دکتر محمد مهدی ابراهیمی
1392

30000 تومان
نوشهر ، نوشهر
قیمت روی جلد: 60000 تومان

اقتصاد کلان(انتشارات راه)

کتاب تحلیلی انتشارات راه
1393

20000 تومان
نوشهر ، نوشهر
قیمت روی جلد: 47000 تومان

کنترل کیفیت آماری

کتاب طلایی
1394

10000 تومان
نوشهر ، نوشهر
قیمت روی جلد: 18000 تومان

آیین زندگی

کتاب طلایی
1394

20000 تومان
نوشهر ، نوشهر
قیمت روی جلد: 25000 تومان